Thủ thuật máy tính

Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04

Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04 với 5 bước cơ bản ..

1. Giới thiệu

Zabbix là một công cụ cấp doanh nghiệp mạnh mẽ, được sử dụng để cung cấp khả năng giám sát mạng, giám sát thời gian thực các ứng dụng và hệ thống. Zabbix được viết bằng C và Java với giao diện người dùng sử dụng PHP. Zabbix sẽ rất cần thiết cho môi trường doanh nghiệp hoặc tổ chức vì nó giúp xác định lỗi nhanh chóng khi chúng vừa xảy ra trên hệ thống, đồng thời sẽ gửi cảnh báo cho người quản trị. Do đó, hoạt động của hệ thống sẽ được đảm bảo và ổn định.

Zabbix 6.0 cung cấp các tính năng dưới đây:

 • Công cụ giám sát cơ bản với phát hiện bất thường nâng cao.
 • Tính khả dụng, hiệu suất và khả năng mở rộng cao – Zabbix 6.0 có proxy để cung cấp tính năng cân bằng tải và HA tự động, thiết lập HA gốc cho Máy chủ Zabbix, lưu trữ lịch sử có thể mở rộng và các API cải tiến hiệu suất.
 • Bảng điều khiển tương quan và cảnh báo sự kiện dành cho doanh nghiệp – Nó có khả năng thực hiện lọc sự kiện, chống trùng lặp và tổng hợp sự kiện bằng cách sử dụng các quy tắc trước khi thực thi, ẩn và tạm dừng các vấn đề theo cách thủ công trong một khoảng thời gian và chế độ xem sự cố được tối ưu hóa để giải quyết vấn đề nhanh hơn và làm việc cộng tác.
 • Giám sát dịch vụ kinh doanh (BSM) với hỗ trợ cảnh báo về thay đổi trạng thái dịch vụ, cho thuê đa dịch vụ, phân tích tác động, nhập / xuất dịch vụ, khả năng mở rộng cho hàng trăm nghìn dịch vụ kinh doanh, v.v.
 • Hình ảnh hóa và báo cáo nâng cao – điều này bao gồm các biểu đồ xếp chồng lên nhau, chú thích biểu đồ, tiện ích con trạng thái máy chủ nâng cao, tiện ích con sự kiện theo thời gian, bản đồ địa lý, v.v.
 • Các cải tiến bảo mật với chính sách về độ phức tạp của mật khẩu cho giao diện người dùng Zabbix và nhật ký kiểm tra cho tất cả người dùng và hoạt động API đã được thêm vào.
Xem thêm  htop - Giám sát tiến trình máy chủ Linux

2. Hướng dẫn cài đặt

Để bắt đầu cài đặt Zabbix, trước tiên bạn cần SSH vào máy chủ của mình với quyền Nguồn gốc. Và làm theo các bước bên dưới để cài đặt tất cả các dịch vụ, cũng như Zabbix 6.0.

Đầu tiên, hãy cập nhật các gói trên máy chủ lên phiên bản mới nhất bằng lệnh:

sudo apt update && sudo apt upgrade
  

Dưới đây là một số dịch vụ được yêu cầu cài đặt với Zabbix 6.0 mà bạn cần cài đặt:

 • PHP
 • Máy chủ web Apache
 • Máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL / MariaDB

Bước 1: Cài đặt và cấu hình MariaDB (Máy chủ cơ sở dữ liệu)

Với Zabbix 6.0, nhà phát triển yêu cầu phiên bản MariaDB 10.5 trở lên nên mình sẽ cài đặt phiên bản MariaDB mới nhất để đảm bảo tính tương thích và ổn định.

 • Cài đặt kho lưu trữ MariaDB bằng lệnh:
sudo apt update
sudo apt -y install software-properties-common curl
curl -LsS -O https://downloads.mariadb.com/MariaDB/mariadb_repo_setup
sudo bash mariadb_repo_setup
  
 • Cập nhật hệ thống và cài đặt MariaDB.
sudo apt update
sudo apt -y install mariadb-server mariadb-client
  
Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04
mysql_secure_installation
  
Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04
Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04
 • Khởi động lại dịch vụ MariaDB
systemctl status mariadb
systemctl enable mariadb
systemctl restart mariadb
  
 • Tạo cơ sở dữ liệu cho Zabbix
root@sv:~# mysql -uroot -p
Enter password:
CREATE DATABASE zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
CREATE USER zabbix@localhost IDENTIFIED by 'zabbix_password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO zabbix@localhost;
FLUSH PRIVILEGES; 
QUIT 
  

Trong đó:

 • zabbix: là Người dùng / Cơ sở dữ liệu
 • zabbix_password: là mật khẩu của Cơ sở dữ liệu
Xem thêm  Cài đặt chứng chỉ SSL lên website trên cPanel
Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04

Bước 2: Cài đặt Zabbix 6.0

 • Trước khi tiến hành cài đặt, chúng ta cần thêm kho lưu trữ Zabbix 6.0 vào hệ thống Ubuntu như sau:
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.0-1+ubuntu20.04_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_6.0-1+ubuntu20.04_all.deb
sudo apt update
  
Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04
 • Tiếp tục cài đặt máy chủ Zabbix 6.0, tệp cấu hình Apache cũng như PHP cho Zabbix.
sudo apt install zabbix-agent zabbix-server-mysql php-mysql zabbix-frontend-php zabbix-sql-scripts zabbix-apache-conf
  
Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04
 • Khi quá trình cài đặt hoàn tất, hãy xác minh phiên bản Zabbix đã được cài đặt như sau:
apt-cache policy zabbix-server-mysql
  
Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04
 • Bây giờ sẽ nhập cơ sở dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu mới tạo bằng lệnh:
sudo zcat /usr/share/doc/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix
  

Bước 3: Định cấu hình cơ sở dữ liệu với Zabbix 6.0

 • Bạn mở tệp /etc/zabbix/zabbix_server.conf sau đó bạn chỉnh sửa dòng

# DBPassword = => DBPassword =zabbix_password (hãy nhớ thay thế nó bằng mật khẩu được tạo ở Bước 1)

Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04
 • Hãy khởi động lại Zabbix để áp dụng cấu hình:
sudo systemctl restart zabbix-server
  

Định cấu hình giao diện người dùng Zabbix bằng cách chỉnh sửa cấu hình Apache.

sudo vi /etc/zabbix/apache.conf 
  

Tìm và chỉnh sửa các dòng php_value date.timezone Asia / Ho_Chi_Minh

Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04
 • Khởi động và kích hoạt lại các dịch vụ zabbix-server, zabbix-agent, apache2
sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
  

Bước 4: Mở cổng

Nếu máy chủ sử dụng Tường lửa, vui lòng mở cổng nhanh chóng bằng lệnh:

sudo ufw allow proto tcp from any to any port 10050,10051
  

Bước 5: Truy cập Zabbix 6.0

Bạn truy cập vào giao diện web Zabbix theo đường dẫn: http: // IP_address / zabbix / hoặc http: // domain_name / zabbix / và bên dưới là giao diện Zabbix 6.0

Xem thêm  Hướng dẫn nâng cấp phiên bản DirectAdmin chỉ với 4 bước
Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04
Nhấp vào Bước tiếp theo để tiếp tục
Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04
Nhấp vào Bước tiếp theo để tiếp tục
Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04
Nhập Cơ sở dữ liệu Người dùng / Tên / Mật khẩu và nhấp vào Bước tiếp theo để tiếp tục.
Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04
Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04
Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04
Nhấp vào Kết thúc để hoàn tất cài đặt.

Sau khi hoàn thành cài đặt. Zabbix sẽ chuyển đến trang đăng nhập như hình, bạn chỉ cần sử dụng thông tin mặc định bên dưới và đăng nhập.

Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04

tên tài khoản: Quản trị viên
Mật khẩu: zabbix

Và khi đăng nhập thành công, giao diện tổng quan của Zabbix sẽ như thế này

Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04

Như vậy, trong bài viết này mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt hoàn toàn Zabbix 6.0 trên máy chủ Ubuntu 20.4 vô cùng đơn giản. Hi vọng bạn sẽ cài đặt thành công để có thể có những giải pháp giám sát tối ưu hơn cho máy chủ cũng như doanh nghiệp của mình. Từ đó, mang lại hiệu quả công việc cao hơn.

Bạn có thể tham khảo thêm các hướng dẫn sử dụng khác tại link bên dưới:

Nếu cần hỗ trợ, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ theo các cách bên dưới:

Bài viết trên đây, Moz-Mag đã cập nhật cho bạn thông tin về “Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04 [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04” được đăng bởi vào ngày 2022-06-20 04:09:25. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Moz-Mag.Com: Blog Phần Mềm, Công Nghệ, Thủ Thuật

Rate this post
Back to top button